Category ArchiveMısır

Mısır Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler !

Orijini ve gen merkezi Amerika kıtası olan mısır (Zea mays L. 2n=20) bitkisi gerek Dünya’da ve gerekse Türkiye’de bitkisel kökenli proteinlerin yeterli ve ekonomik üretimi için büyük önem taşımaktadır. Özellikle ülkemizde mısır tarımı hayvansal protein üretimine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ayrıca mısırın tanesinden elde edilen nişasta, glikoz ve mısırözü yağı da ekonomide ham madde açısından büyük önem taşımaktadır. Dr. Sami Üzer
Türkiye mısır bitkisi ekiliş alanı açısından Dünya ve  ülkemizde büyük öneme sahip olup, buğday ve arpadan sonra en çok ekim alanına sahip bir sıcak iklim tahılıdır. Ülkemizde genelde yetiştirilen mısır çeşitleri at dişi mısır, sert mısır, cin mısır veya patlak mısır ve şeker mısırdır. Ülkemizde bu denli öneme sahip Mısır yetiştiriciliğinin püf noktaları;

Tohum

Güzel bir sona ulaşabilmek için elinizde iyi bir kaynak, iyi bir materyal, iyi bir malzeme olmalıdır ki bitkilerde bu Tohumdur! Tohumluk seçerken bir çok kriter vardır bunların her birine özenle dikkat edilmelidir. Bunlar yetiştirilecek bölgenin; İklimi, Toprak özelliği, Sertifaklı olması, İlaçlı olması gibi makro özellikler, Hastalığa dayanıklılığı, Yatmaya dayanıklılığı, İklim değişikliğine olan toleransı, Çeşidi, Hibrid olup olmaması gibi de mikro özelliklere dikkat edilmelidir.

Ekim Zamanı

Mısır bitkisinin ekim zamanında büyük sıkıntılar vardır genelde çiftçilerimiz biraz aceleci olmaktadırlar ve bunun sonucunda özellikle İç Anadolu bölgesinde donlara yakalanmakta ve bitkide fiziksel ve fizyolojik olarak deforme olmaktadır. Ekim zamanı çeşide, iklime, toprak nemine-sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. İç Anadolu bölgesinde ekimler;
  • Mayıs ayı ikinci haftası daha iyi uygun olmaktadır. Tohumun çimlenebilmesi ve üniform çimlenme için toprağın tavına ekilmeli ve toprak sıcaklığının en az 10 santigrat derece olması gerekir.

Gübreleme

Gübreleme de ise yaptığımız en önemli yanlışlardan biri ise toprağın ihtiyacına bitkinin özelliğine bakılmaksızın gübreleme yapılması. Öncelikle ekim yapılacak alandan usulüne uygun bir şekilde toprak örneği alınıp tam teşekküllü laboratuvarlarda analizlerin yapılması ve toprakta eksik olan minerallere ve yetiştirilecek bitkiye göre gübreleme progamının belirlenmesi gerekir. Mısır bitkisinin gübreleme seçeneklerini aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz; Prof. Dr. Mehmet Zengin Gübreleme Seçenekleri Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bu konuda dikkati çekmek istediğim husus ise; Mısır bitkisi 6-7 yapraklı iken (koçan ve tepe püskülü minyatür halinde) gübrelemeye dikkat edilmesi gerekir.Bu dönemde ve çiçeklenme döneminde potasyumlu gübreleme yapılmalıdır. bu dönemlerde toprağın nemli kalması istenir ve potasyumun da su tutma özelliği vardır.

Sulama

Sulama mısır bitkisinde önem arz etmekte ve mısır bitkisinin susuzluluğa toleransı düşüktür.Halen daha ülkemizde de salma sulama vb. vahşi sulamaya devam edilmektedir ancak bunlar büyük ölçüde değişmiş ve verime en büyük katkısı damlama sulama ile olduğu verilerle de sabittir. Mısır bitkisi 650 -750mm yıllık su ihtiyacı vardır. Suyun önemli zamanlarda verilmesi verimi doğrudan etkilemektedir çiçeklenme dönemi gibi! Bu konudaki önemli unsur ise;
  • Suyun kesilme zamanı! Mısır bitkisini İç Anadolu’da kışa kalmaması, diğer bölgelerde de ikinci ürünün zamanının yetişmesi kalite vb. konularda suyun ne zaman kesileceği önemli bir konudur.(İç Anadolu’da Ağustos sonu-Eylül başı)